Javascript Bestand hernoemen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

De methode Python os.rename () verandert de naam van een bestand. os.rename () heeft twee argumenten: het pad naar het oude bestand en het pad naar het nieuwe bestand. Het nieuwe bestandspad moet eindigen met een andere bestandsnaam.

Als je met bestanden in Python werkt, kun je besluiten om een bepaald bestand te hernoemen. Als u bijvoorbeeld een bestand heeft met de naam raw_data.csv, wilt u het misschien hernoemen naar old_data.csv wanneer uw programma wordt uitgevoerd.

Hier komt de methode os.rename () om de hoek kijken. Met de methode os.rename () kun je een bestaand bestand hernoemen naar Python.

Deze tutorial behandelt, met voorbeelden, de basisprincipes van de os.rename ( ) methode. en hoe je het kunt gebruiken om bestanden in Python te hernoemen.

Python Rename File

The Python os.rename () methode hernoemt een bestand. Het bestand dat u hernoemt, moet al bestaan. U moet het pad specificeren van het bestand dat u hernoemt en het nieuwe pad naar het bestand. Het nieuwe pad moet een andere naam hebben dan het bestand dat u hernoemt.

De syntaxis voor os.rename () is als volgt:

Zoals je kunt zien, rename ()< /em> accepteert twee parameters. Dit zijn:

  • bestand: het pad naar het bestand dat u wilt hernoemen, gevolgd door de naam van het bestand (bijvoorbeeld "/home/python_engineering/file.txt").
  • bestemming: het pad van het bestand, gevolgd door de nieuwe naam van het bestand (bijvoorbeeld "/home/python_engineering/file_new.txt").

De os.rename () methode maakt deel uit van de Python-besturingssysteembibliotheek. Deze bibliotheek biedt functies die verband houden met het besturingssysteem van uw computer, zoals het maken en verwijderen van bestanden.

Om te werken met de. hernoem () het besturingssysteem, we moeten de bibliotheek van het besturingssysteem importeren:

Laten we een voorbeeld nemen om de methode os.rename () in actie te laten zien.

Voorbeeld van hernoemen van Python-bestand

Stel dat u het bestand raw_data.csv wilt hernoemen naar old_data.csv. raw_data.csv wordt opgeslagen in de directory /home/python_engineering. We kunnen de naam van ons bestand wijzigen met deze code:

Onze code retourneert: Bestand hernoemd ! Onze code heeft ook ons bestand hernoemd.

Alles d `eerst importeren we de os module. Dit geeft ons toegang tot de os.rename () methode.

Vervolgens declareren we twee

Waarom doen we de naam van ons bestand in old_data.csv wilt wijzigen, eindigt onze variabele new_file_name op old_data.csv, in plaats van raw_data. csv.

Laten we vervolgens os.rename () gebruiken om de naam van ons bestand te wijzigen. Dan toont onze code "Bestand hernoemd !"< /em> op de console, zodat we weten dat ons programma is uitgevoerd.

Python Meerdere bestanden hernoemen

Stel nu dat je meerdere bestanden wilt hernoemen. We kunnen dit ook bereiken door met behulp van de os.rename () methode.

Stel dat we elk bestand willen hernoemen naar /home / python_engineering en old_< willen toevoegen /em> aan het begin van elke bestandsnaam. Momenteel is dit dire ctory bevat de volgende bestanden:

We zouden het volgende programma kunnen gebruiken om old_ toe te voegen aan het begin van elke bestandsnaam:

Onze code hernoemt onze bestanden. Hier is een lijst van de nieuwe bestanden in onze directory:

  • old_data.csv
  • old_raw_data.csv
  • old_program.py

We gaan analyseren hoe onze code werkt. Eerst importeren we os in onze code, zodat we kunnen werken met os.rename () en os.listdir () methoden. Vervolgens maken we een for-lus die door een lijst van alle bestanden in de map /home/python_engineering gaat. Deze lijst wordt gegenereerd met de methode os.listdir ().

Dus onze code gebruikt os.rename () om elk bestand te hernoemen naar / home / python_engineering We gebruiken een Python f string om elke bestandsnaam te vervangen door / home / python_engineering / old_ {FILE_NAME}, waarbij FILE_NAME de naam is van onze oud bestand.

Zoals je kunt zien, is old_ toegevoegd aan het begin van elk bestand in /home / python_engineering .

Conclusie

Met de os.rename () methode kun je bestanden hernoemen in Python. Bij gebruik met de os.listdir (), kunt u os.rename () gebruiken om alle bestanden in een map te hernoemen.

Deze tutorial is behandeld, met voorbeelden, de basis van os en hoe de methode os.rename () te gebruiken. U bent nu klaar om ire os.rename () te gebruiken om bestanden te hernoemen als een Python-professional!

Wilt u meer leren over programmeren in Python? Bekijk onze Python-leergids . Je vindt de beste tips voor het leren van Python en een lijst met leermiddelen samengesteld door experts om je op je reis te helpen.