Python | Serie Pandas.abs()

| | | | | | | |

Series.abs() Panda`s Series.abs() wordt gebruikt om de absolute numerieke waarde te krijgen van elk item in Series / DataFrame.

Syntaxis: Series.abs()

Parameters: Geen parameters

Retourneert: Retourneer de Series of DataFrame met de absolute waarde van elk element.

Code #1:


# pandas module import

import panda`s als pd


# maak lijsten

lst = [ 2 , - 10.87 , - 3.14 , 0.12 ]

lst2 = [ - 10.87 + 4j ]


ser = pd.Series (lst)

ser1 = pd.Series (lst2)


# print values ‚ uitleg abs ()

print (ser1. abs (), `` , ser. abs ())

Afsluiten:

0 11.582612 dtype: float64 0 2.00 1 10.87 2 3.14 3 0.12 dtype: float64 

Code #2: Uitleg over het gebruik van abs () op een specifieke regel


# pandas module import

importeer panda`s als pd


df = pd.DataFrame ({ `Naam` : [ `John` , ` Hari` , `Peter` , `Loani` ],

`Leeftijd` : [ 31 , 29 , 57 , 40 ],

`val` : [ 98 , 48 , - 80 , - 14 ]})df [ `ope` ] = (df.val - 87 ). abs ()


df

Afsluiten:

Naam Leeftijd val ope 0 John 31 98 11 1 Hari 29 48 39 2 Peter 57 -80 167 3 Loani 40 -14 101