Route Deelnemen aan Javascript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wat is Python os. path.join?

os.path.join combineert de padnamen tot een volledig gekwalificeerd pad. Dit betekent dat u meerdere delen van een pad in één kunt samenvoegen, in plaats van elke padnaam handmatig te coderen.

Om deze functie te gebruiken, moet u de besturingssysteem uit de bibliotheek in uw code:

Laten we eens kijken naar de syntaxis van de os.path.join ( ). De functie os.path.join accepteert een lijst met paden die u wilt samenvoegen tot één:

path1, path2 en alle volgende waarden ‚Äã‚Äã vertegenwoordigen de paden die u wilt combineren tot een enkele naam.

Deze code geeft als resultaat: /Users/James/tutorials/index.html. De methode os.path.join gaat verder vanaf de component met het absolute pad die we hebben gespecificeerd ("/ Users / James / tutorials"). Laten we index.html aan het einde van het pad toevoegen.

De os.path.join-methode voegt eenvoudig slashes in (de zogenaamde "mapscheidingstekens") wanneer `ze nodig zijn` Dit maakt het een gemakkelijkere manier om bestandspadnamen te combineren in plaats van ze handmatig aaneen te voegen.

Python os.path.join voorbeeld

Laten we schrijven door de bestandsnaam " index te combineren. html" In de map "tutorials / web /". Dit bestand bevindt zich in de huidige werkbelasting van onze directory.

We beginnen met het importeren van de OS-bibliotheek:

Vervolgens krijgen we onze huidige werkdirectory zodat we de naam van het bestandspad eraan kunnen toevoegen:

Dit geeft onze huidige het werk ing directory, dat is / Users / James / tutorials. De " map " tutorials "bevindt zich in de homedirectory van onze gebruiker. We kunnen deze informatie gebruiken om "tutorial / web" toe te voegen aan het einde van onze werkdirectory:

Deze code geeft als resultaat: / Gebruikers / James / tutorials / web. Onze code combineerde onze padnaamcomponenten tot één. Een schuine streep ("/") is toegevoegd tussen onze padnamen. Dit pad verwijst naar de "web"-map in ons bestaande pad.

Python os.path.join: lijst met bestanden

We gebruiken de os.path.join-methode om volledige paden van alle bestanden in een map te retourneren. We zullen alle bestanden weergeven in de map " Desktop " op ons bestandssysteem. Deze map bevindt zich in de map "/ Users / James /‚" op de schijf.

We beginnen met het importeren van de bibliotheek van het besturingssysteem en definiëren de map waarin we willen zoeken :

Deze code genereert het pad naar het bestand voor de Desktop-map relatief aan onze huidige werkmap. Dan kunnen we de Python os.listdir () methode gebruiken om een lijst op te halen van alle bestanden in die map:

Deze methode retourneert een lijst met namen van alle bestanden die in de map Bureaublad verschijnen. Het bevat geen bestandspaden. Nu we deze lijst met bestanden hebben, kunnen we ze allemaal naar de console afdrukken. We zullen het volledige bestandspad voor elk bestand afdrukken met os.path.join en een Python for loop :

Deze code herhaalt alle bestanden in de map Bureaublad. Voegt de naam van elk bestand samen met de padnaam van de bureaubladmap. Onze code retourneert:

Er staan drie bestanden op mijn bureaublad: .DS_Store, Notes.md en To-dos.md. We gebruikten os.path.join () om de volledige paden voor elk bestand te genereren.

Conclusie

De methode os.path.join combineert componenten in een padnaam om een volledig pad.

Met deze methode kun je gemakkelijk twee of meer componenten van een padnaam combineren. Os.path.join voegt indien nodig automatisch schuine strepen ("/") in de padnaam in.

p>

Als je meer wilt weten over de programmeertaal Python, bekijk dan onze Python Learning Guide .