Python | Numpy MaskedArray .__add__

| | | | | |

numpy.ma.MaskedArray klasse is een subklasse van ndarray voor het manipuleren van numerieke arrays met ontbrekende gegevens. Met Numpy MaskedArray .__ add__ kunnen we een specifieke waarde toevoegen die is opgegeven als een parameter in de MaskedArray .__ add __ () methode. Aan elk item in de NumPy-array wordt een waarde toegevoegd.

Syntaxis: numpy.MaskedArray .__ add__

Retour: Zelf aan andere toevoegen en een nieuwe gemaskeerde array retourneren.

Voorbeeld # 1:
In dit voorbeeld zien we dat elk element van de array wordt toegevoegd met de waarde die is opgegeven als parameter in de MaskedArray .__ add __ () methode. Onthoud één ding: dit werkt niet voor dubbele typewaarden.


# importeer belangrijke module in python

import numpy as np


# make een array met NumPy

gfg = np .ma.array ([ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ])


# MaskedArray toepassen .__ add __ () methode

print (gfg .__ add __ ( 5 ))

Afsluiten:

[6 7 8 9 10] 

Voorbeeld # 2:


# importeer belangrijke module in python

import numpy as np


# maak een array met NumPy

gfg = np.ma.array ([[ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ],

[ 6 , 5 , 4 , 3 , 2 ]])


# MaskedArray .__ toepassen methode __ () toevoegen

print (gfg .__ add __ ( 5 ))

Uitvoer:

[[6 7 8 9 10] [11 10 9 8 7]]