Genest Python-woordenboek

| | | | | | | | | | | | | | | | |

Een woordenboek in Python werkt op dezelfde manier als een woordenboek in de echte wereld. Woordenboeksleutels moeten uniek zijn en een onveranderlijk gegevenstype hebben, zoals tekenreeksen, gehele getallen en tupels, maar de sleutelwaarden ‚Äã‚Äãkunnen worden herhaald en van elk type.

Nested Dictionary: Nested Dictionary betekent een woordenboek in een ander woordenboek plaatsen. Nesten is erg handig omdat de informatie die we in programma`s kunnen modelleren aanzienlijk is uitgebreid.


nested_dict = { `dict1` : { ` key_A` : `value_A` },

`dict2` : { `key_B` : ` value_B` }}


# Zoals weergegeven in de afbeelding


# Maak een genest woordenboek

Dict = { 1 : `Geeks` , 2 : `For` , 3 : { ` A` : `Welkom` , ` B` : `Naar` , ` C` : `Geeks` }}

Een genest woordenboek maken

In Python kan een genest woordenboek worden gemaakt door door komma`s gescheiden woordenboeken tussen accolades te plaatsen.p>

# Leeg genest woordenboek

Dict = { `Dict1` : {},

`Dict2` : {}}

print ( "Genest woordenboek 1-" )

print ( Dict ) < / p>


# Subwoordenboek met dezelfde toetsen

Dict = { `Dict1` : { `name` : ` Ali` , `leeftijd` : `19` },

`Dict2` : { ` naam` : `Bob` , ` age` : `25` }}

print ( "Genest woordenboek 2- " )

print ( Dict )


# Subwoordenboek van gemengd woordenboeksleutels

Dict = { `Dict1` : { 1 : `G` , 2 : `F` , 3 : `G` },

`Dict2` : { ` Naam` : `Geeks` , 1 : [ 1 , 2 ]}}

print ( "Genest woordenboek 3-" )

print ( Dict )

Afsluiten:

Genest woordenboek 1- {`Dict1`: { },` Dict2 `: {}} Genest woordenboek 2- {` Dict1`: {`name`:` Ali`, `leeftijd`:` 19`}, `Dict2`: {` naam`: `Bob`,` leeftijd`: ` 25`}} Genest woordenboek 3- {`Dict1`: {1:` G`, 2: `F`, 3:` G`}, `Dict2`: {1: [1, 2], ` Name`: `Geeks`}} 

Toevoegen Items aan het geneste woordenboek toevoegen

Items toevoegen aan het geneste woordenboek kan op verschillende manieren. Een manier om een woordenboek aan een genest woordenboek toe te voegen — is het toevoegen van waarden ‚Äã‚Äãéén voor één, Nested_dict [dict] [key] = ' waarde ' . Een andere manier — voeg het hele woordenboek in één keer toe, Nested_dict [dict] = {' sleutel ': ' waarde '} .


Dict = {}

print ( "Eerste geneste woordenboek: -" )

print ( Dict )


Dict [ `Dict1` ] = {}


# Elementen één voor één toevoegen

Dict [ `Dict1` ] [ `nee` ik` ] = ` Bob`

Dict [ `Dict1` ] [ `leeftijd` ] = 21

print ( "Na toevoeging van woordenboek Dict1" )

print ( Dict )


# Het volledige woordenboek toevoegen

Dict [ `Dict2` ] = { ` naam` : `Cara ` , ` leeftijd ` : 25 }

print ( "Na toevoeging van woordenboek Dict1" )

print ( Dict )

Afsluiten:

Initieel genest woordenboek: - {} Na het toevoegen van woordenboek Dict1 {`Dict1`: {` age`: 21, `name`:` Bob`}} Na het toevoegen van woordenboek Dict1 {`Dict1`: {` leeftijd`: 21, `naam`:` Bob`}, `Dict2`: {` leeftijd`: 25, `naam` :` Cara`}} 

Toegang tot geneste woordenboekelementen ts

Gebruik de syntaxisindexering [] om toegang te krijgen tot de waarde van een sleutel in een genest woordenboek.


# Een genest woordenboek met dezelfde sleutels

Dict = { `Dict1` : { ` naam` : `Ali` , ` leeftijd ` : ` 19` },

`Dict2` : { `name` : ` Bob` , `leeftijd` : `25` }}


# Drukt de waarde af die overeenkomt met de sleutel ' naam " in Dict1

print ( Dict [ `Dict1` ] [ ` name` ])


# Drukt de waarde af die overeenkomt met de leeftijdssleutel in Dict2

print ( Dict [ `Dict2` ] [ `leeftijd` ])

Afsluiten:

Ali 25 

Woordenboeken verwijderen uit een genest woordenboek

Het verwijderen van woordenboeken uit een genest woordenboek kan worden gedaan met de del trefwoord of met behulp van de functie pop () .


Dict = { `Dict1` : { ` naam ` : ` Ali` , `age` : 19 },

`Dict2` : { `naam` : ` Bob` , `age` : 21 }}

print ( " Initieel genest woordenboek: - " )

print ( Dict )


# Verwijder het woordenboek met het del trefwoord

print ( " Dict2 verwijderen: - " )

del Dict [ ` Dict2` ]

print ( Dict )


# Verwijder een woordenboek met de pop-functie

print ( "Deleting Dict1: -" )

Dict . pop ( `Dict1` )

print ( Dict )

Afsluiten:

Initieel genest woordenboek: - {` Dict2`: {` name `:` Bob`, `age`: 21},` Dict1`: {`name`:` Ali`, `age`: 19}} Dict2 verwijderen: - {` Dict1`: {` naam`:` Ali` , `leeftijd`: 19}} Dict1 verwijderen: - {}