Python | Voeg nullen toe aan de tekenreeks

| | | |

Methode # 1: rjust()

De functie rjust gebruiken een one-line een manier om deze specifieke taak te volbrengen. Daarom kan het gemakkelijk worden gebruikt voor elke regel die we moeten vullen. We kunnen de vereiste hoeveelheid opvulling specificeren.


# Python3-democode
# voorloopnullen toevoegen
# met rjust ()


# initialisatietekenreeks

test_string = `GFG`


# print de originele string

print ( "De originele string:" + str (test_string))


# van nullen vereist

N = 4


# us ing rjust ()
# voorloopnul toevoegen

res = test_string.rjust (N + len (test_string), `0` )


# afdrukresultaat

print ( "De tekenreeks na het toevoegen van voorloopnullen:" + str (res))

Uitvoer:

De originele tekenreeks: GFG De tekenreeks na het toevoegen van voorloopnullen: 0000GFG 

Methode #2: Met behulp van zfill()

Dit is een andere manier om deze specifieke taak uit te voeren, in deze functie hoeven we de letter die we moeten invullen niet op te geven, deze functie is uitsluitend bedoeld om nullen in te vullen en wordt daarom aanbevolen.


# Python3-code voor demonstratie
# voorloopnullen toevoegen < br> # met behulp van zfill ()


# initialisatie string

test_string = `GFG`


# print de originele regel

print ( "De originele string:" + str (test_string))


# Van nullen vereist

N = 4


# met behulp van zfill ()
# voeg voorloopnul toe

res = test_string. zfill (N + len (test_string))


# afdrukresultaat < / p>

print ( "De tekenreeks na het toevoegen van voorloopnullen:" < / c ode> + str (res))

Uitvoer:

De originele tekenreeks: GFG De tekenreeks na het toevoegen voorloopnullen: 0000GFG 

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method