PHP Strncasecmp () Functie

|
Syntaxis:
strncasecmp ($string1, $string2, $length)
Parameters:Deze functie heeft twee parameters nodig, zoals weergegeven in de bovenstaande syntaxis en hieronder beschreven :
  • $string1, $string2:deze parameters definiëren de te vergelijken strings.
  • $length:specificeert het aantal tekens op elke regel die in de vergelijking moet worden gebruikt. Deze parameter is vereist
Retourwaarde:Deze functie retourneert een geheel getal, afhankelijk van de hieronder beschreven voorwaarden:
  • strncasecmp ( ) retourneert 0 - als de twee tekenreeksen zijn gelijk.
  • strncasecmp() retourneert < 0 - als string1 kleiner is dan string2
  • strncasecmp() retourneert > 0 - als string1 groter is dan string2
Voorbeelden:
Invoer: string1 = "Hallo", string2 = "hEllo", lengte = 6 Uitvoer: 0 Invoer: string1 = "Geeks", string2 =" Gfg ", lengte = 3 Uitgang: -1 Invoer: string1 =" Nerd ", string2 =" Geeks ", length = 4 Output: 7
Onderstaande programma’s illustreren de strncasecmp() functie in PHP:Program 1 : Als twee regels identiek zijn: $str1 = "Geeks for Geeks" ; $str2 = "Geeks voor Geeks" ;
/ / Beide regels zijn gelijk $test = strncasecmp ( $str1 , $str2 , 16); echo " $test " ;
?>
Uitvoer:
0
Programma 2 : Wanneer de eerste regel groter is dan de tweede regel:

// Invoerregels $str1 = "Geeks for Geeks " ; $str2 = "Geeks voor" ; $test = strncasecmp ( $str1 , $str2 , 16);
// In dit geval is de tweede regel kleiner echo "$test" ;
?>
Uitvoer:
6
Programma 3 : De eerste regel is kleiner dan de tweede regel:
// Invoerregels $str1 = "Geeks for" ; $str2 = "Geeks for Geeks" ; $test = strncasecmp ( $str1 , $str2 , 16);
// In dit geval is de eerste regel kleiner echo "$test" ;
?>
Uitvoer:
-6 
Programma 4 : Dit programma illustreert de hoofdletterongevoeligheid van de functie:
// Invoerregels $str1 = " GEEKS VOOR GEEKS " ; $str2 = "Geeks voor Geeks" ;
// Beide regels zijn gelijk $test = strncasecmp ( $str1 , $str2 , 16); echo " $test " ;
?>
Uitvoer:
0
Programma 5 : twee regels van dezelfde lengte, maar met verschillende karakters. In dit geval wordt het verschil tussen de ASCII-waarden van de twee tekens weergegeven. De functie retourneert een positieve waarde als het teken in regel1 een hogere ASCII-waarde heeft, en negatief als het teken in regel2 een hogere ASCII-waarde heeft.
// Invoerregels $str1 = "Goed" ; $str2 = "Goon" ; $test1 = strncasecmp ( $str1 , $str2 , 4));
// De tweede regel heeft een teken
// met een hogere ASCII-waarde echo "$test1" ; echo " " ; $test2 = strncasecmp ( $str2 , $str1 , 4);
// De eerste regel heeft een teken
// met een hogere ASCII-waarde echo "$test2 " ;
?>
Uitvoer:
-10 10
Link :
http://php.net/ handleiding / nl / function.strncasecmp.php

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method