PHP Imagick-functie setImageFormat()

| | | | | | | |
Syntaxis:
bool Imagick::setImageFormat (string $format)
Parameters:Dit functie heeft één parameter nodig, $format,die de tekenreekswaarde bevat van een afbeeldingsindeling zoals png, svg, enz. De ondersteuning van indelingen is in het algemeen afhankelijk van de imagick-instelling.Geretourneerde waarde:deze functie retourneert TRUE bij succes. De volgende programma`s illustreren de functie Imagick::setImageFormat()in PHP:Programma 1:
// Maak een nieuw imagick-object$imagick = new Imagick ( ` https://media.engineerforengineer.org / wp-content / uploads / engineerforengineer-13.png ` );
// Indeling instellen$imagick -> setImageFormat ( `png` );
// Bestandsnaam ophalen$format = $imagick -> getImageFormat(); echo $format ; ?>
Uitvoer:
png
Programma 2:
// Maak een nieuw imagick-object$imagick = new Imagick (` https://media.engineerforengineer.org/wp-content/uploads/engineerforengineer-13.png ` ) ;
// Indeling instellen$imagick -> setImageFormat ( ` jpeg` );
// Opmaak ophalen$format = $imagick -> getImageFormat(); echo $format ; ?>
Uitvoer:
jpeg
Link: https://www .php. net / handleiding / nl / imagick.setimageformat.php