PHP Imagick getFont() functie

| | | | | | | | |
Syntaxis:
int Imagick::getFont (void)
Parameters:Deze functie duurt geen parameters.Retourwaarde:Deze functie retourneert bij succes een tekenreeks met het adres van het lettertypebestand. Het onderstaande programma illustreert de functie Imagick::getFont()in PHP: Programma 1:
// Maak een nieuw imagick-object$imagick = new Imagick();
// Installeer het lettertype - zorg ervoor dat
// de het bijbehorende .ttf-bestand is beschikbaar in
// dezelfde map.$imagick -> setFont ( ` Windsong.ttf` );
// Haal het lettertype op$font = $imagick -> getFont(); echo $font (); ?>
Uitvoer:
/home/username/php/Windsong.ttf
Programma 2:
// Maak een nieuw imagick-object $imagick = nieuw Imagick();
// Installeer het lettertype - zorg ervoor dat
// de bijbehorende .ttf-bestand is beschikbaar in
// dezelfde map.$imagick -> setFont ( `FFF_Tusj .ttf` );
// Haal het lettertype op$font = $imagick -> getFont(); echo $font (); ?>
Uitvoer:
/home/username/php/FFF_Tusj.ttf
Link: https://www.php.net/manual/en/imagick.getfont.php