PHP Imagick deleteImageArtifact () Functie

| |
Syntaxis:
bool Imagick::deleteImageArtifact (string $artifact)
Parameters:Dit functie neemt één parameter, $artifact,die de naam van het artefact bevat.Retourwaarde:Deze functie retourneert TRUE bij succes.Fouten / Uitzonderingen:deze functie genereert een uitzonderingImagickException bij fout. Het onderstaande programma illustreert functie Imagick::deleteImageArtifact()in PHP:Programma: < ? php
// Maak een nieuw Imagick-object $imagick = nieuw Imagick ( https://media.engineerforengineer.org/wp-content/uploads/engineerforengineer-9.png ) ;
// Gebruik de functie setImageArtifact() om het artefact te maken $imagick -> setImageArtifact ( "artefact_name" , "artifact_value" );
// Gebruik de deleteImageArtifact()-functie om het artefact te verwijderen $imagick -> deleteImageArtifact ( "artefact_name" );
?>
Uitvoer:
Er is een databasefout opgetreden
Link: https://www.php.net/manual/en/imagick.getimageartifact.php