PHP Ds/Set count() functie

| | | | | | | | |
Syntaxis:
int public DsSet::count()
Parameters:voor deze functie zijn geen parameters nodig.Return value:deze functie geeft het aantal waarden terug dat aanwezig is in de Set-instantie. De volgende programma`s illustreren de Ds-functie / Set::count() :Programma 1:
// Declareer een nieuwe set$set = new DsSet ([10, 15, 21]);
// Show Set Elementvar_dump ( $set );
// Toon het aantal items
// aanwezig in de setecho "Aantal is:" ; print_r ( $set -> count ());
?>
Afsluiten:
object (DsSet ) # 1 (3) {[0] = > int (10) [1] = > int (15) [2] = > int (21)} Aantal is: 3
Programma 2:
// Declareer een nieuwe set$set = new DsSet ( [ "Geeks" , "for" , "Keegs" ]);
// Show Set Elementvar_dump ( $set );
// Toon het aantal items
// aanwezig in de setecho "Aantal is:" ; print_r ( $set -> count ());
?>
Afsluiten:
object (DsSet ) # 1 (3) {[0] = > string (5) "Geeks" [1] = > string (3) "voor " [2] = > string (5) "Keegs"} Aantal is: 3
Link: http://php.net/manual/en/ds-set. telling.php