PHP dirname() functie

| | | |
De functie dirname() retourneert het pad naar de bovenliggende map, die een punt (`. `) bevat, tenzij het pad een schuine streep naar voren bevat die de huidige map aangeeft.Syntaxis:
string dirname ($ path)
Parameters:De functie dirname() in PHP heeft slechts één parameter nodig, namelijk $path. Deze parameter specificeert het pad dat moet worden gecontroleerd.Return value:retourneert het pad naar de bovenliggende directory.Fouten en uitzonderingen :
 • Bij het specificeren van een pad, zowel voorwaartse slashes als forward slashes (/) en backslashes (/) worden gebruikt als een directoryscheidingsteken in een Windows-omgeving, terwijl het in andere omgevingen gewoon een slash (/) is.
 • De functie dirname() werkt op een invoertekenreeks en weet daarom niets van het eigenlijke bestandssysteem of padcomponenten zoals "..".
 • Voorbeelden:
  Invoer: dirname ("user01 / engineerforengineer / gfg.txt") Uitvoer : user01 / engineerforengineer Invoer: dirname ("/ engineerforengineer / gfg.txt"); Uitvoer: / engineerforengineer
  Onderstaande programma`s illustreren de dirname() functie:Program 1 :
  // specificeert het pad naar de functie dirname()echo dirname ( " user01 / engineerforengineer / gfg.txt " )
  ?>
  Uitvoer:
  user01 / engineerforengineer
  Programma 2 :
  // specificeert het pad naar de dirname() functieecho dirname ( " / engineerforengineer / gfg.txt " );
  ?>
  Uitvoer:
  / engineerforengineer 
  Link:
  http://php.net/manual /en/function.dirname.php

  Shop

  Learn programming in R: courses

  $

  Best Python online courses for 2022

  $

  Best laptop for Fortnite

  $

  Best laptop for Excel

  $

  Best laptop for Solidworks

  $

  Best laptop for Roblox

  $

  Best computer for crypto mining

  $

  Best laptop for Sims 4

  $

  Latest questions

  NUMPYNUMPY

  psycopg2: insert multiple rows with one query

  12 answers

  NUMPYNUMPY

  How to convert Nonetype to int or string?

  12 answers

  NUMPYNUMPY

  How to specify multiple return types using type-hints

  12 answers

  NUMPYNUMPY

  Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

  12 answers


  Wiki

  Python OpenCV | cv2.putText () method

  numpy.arctan2 () in Python

  Python | os.path.realpath () method

  Python OpenCV | cv2.circle () method

  Python OpenCV cv2.cvtColor () method

  Python - Move item to the end of the list

  time.perf_counter () function in Python

  Check if one list is a subset of another in Python

  Python os.path.join () method