numpy.empty_like() in Python

| |

numpy.empty_like (a, dtype = None, order = ' K ', subok = True): retourneer een nieuwe array met dezelfde vorm en type als deze array.
Parameters:

vorm:  Aantal rijen volgorde:  C_contiguous of F_contiguous dtype:  [optioneel, float (standaard)] Gegevenstype van geretourneerde array. subok:  [bool, optioneel] om een subklasse van een al dan niet te maken 

Return:

array met dezelfde vorm en typ als een gegeven array. 

# Python-programma dat
illustreert # numpy.empty_like methode


import numpy as geek

a = geek .empty_like ([ 2 , 2 ], dtype = int )

print ( " Matrix a: " , a)

c = a = ([ 1 , 2 , 3 ], [ 4 , 5 , 6 ])

print ( "Matrix c:" , geek.empty_like (c))

Uitvoer:

Matrix a: [16843008 1058682594] Matrix c: [[0 0 0] [0 0 0]] 

Opmerkingen:
Deze codes werken niet voor online ID`s. Voer ze uit op uw systemen om te zien hoe ze werken.

Dit artikel is met dank aan Mohit Gupta_OMG

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method