numpy.delete() in Python

| | | | | | | | | | | | | | | |

Over:
numpy.delete (array, object, axis = Geen): retourneert een nieuwe array met verwijderde subarrays samen met de genoemde as.
Parameters:

array:  [array_like] Invoerarray. object:  [int, array of ints] Sub-array om as te verwijderen:  As waarlangs we sub-arrays willen verwijderen. Standaard wordt het object toegepast op toegepast op afgevlakte array 

Return:

Een array met subarray die wordt verwijderd volgens het genoemde object langs een gegeven as. 

Code 1: verwijderen uit 1D-array


# Python-programma ter illustratie van
# numpy.delete ()


import numpy als geek


# Werken aan 1D

arr = geek.arange ( 5 )

print ( "arr:" , arr)

print ( "Vorm:" , arr.shape)


# verwijderen uit 1D-array

object = 2

a = geek.delete (arr, object )

print ( "arr 2 keer verwijderen:" , a)

print ( " Vorm: " , a.shape)


object = [ 1 , 2 ]

b = geek.delete (arr, object )

print ( "arr 3 keer verwijderen:" , b)

print ( "Vorm :" , a.shape)

Uitvoer:

arr: [0 1 2 3 4 ] Arr 2 keer herhalen: [0 0 1 1 2 2 3 3 4 4] Vorm : (10,) Arr 3 keer herhalen: [0 0 0 ..., 4 4 4] Vorm: (15,) 

Code 2:

< br>

# Python-programma dat illustreert
# numpy.delete ()

import numpy as nerd


# Werken aan 1D

arr = geek .arange ( 12 ). reshape ( 3 , 4 )

print ( " arr:" , arr)

print ( "Vorm: " , arr.shape)


# verwijderen uit 2D-array

een = geek.delete (arr, 1 , 0 )

"" "

[[0 1 2 3]

[4 5 6 7] - > verwijderd

[8 9 10 11]]

"" "

print ( "arr 2 keer verwijderen:" , een )

print ( "Vorm:" , a.shape)


# verwijderen uit 2D-array

a = geek.delete (arr, 1 , 1 )

"" "

[[0 1 * 2 3 ]

[4 5 * 6 7]

[8 9 * 10 11]]

^

verwijderen

"" "

print ( "arr 2 keer verwijderen:" , a)

print ( " Vorm: " , a.shape)

Uitvoer:

arr: [[0 1 2 3 ] [4 5 6 7] [8 9 10 11]] Vorm: (3, 4) arr 2 keer verwijderen: [[0 1 2 3] [8 9 10 11] ] Vorm: (2, 4) arr 2 verwijderen keer: [[0 2 3] [4 6 7] [8 10 11]] Vorm: (3, 3) arr 3 keer verwijderen: [0 3 4 5 6 7 8 9 10 11] Vorm: (3, 3) 

Code 3: verwijdering wordt uitgevoerd met boolean m vraagt


# Python-programma dat illustreert
# numpy.delete ()


import numpy als geek

arr = geek.arange ( 5 )

print ( "Originele array:" , arr)

mask = geek.ones ( len (arr ), dtype = bool )


# Gelijk aan np.delete (arr, [0,2,4 ], axis = 0)

mask [[ 0 , 2 ]] = False

print ( " Masker ingesteld als: " , masker)

resultaat = arr [masker, ...]

print ( "Verwijderen met een Booleaans masker:" , resultaat)

Uitvoer:

Originele array: [0 1 2 3 4] Masker ingesteld als: [False True False True True] Verwijderen met een Booleaans masker: [1 3 4] 

Links:
htt ps://docs.scipy.org/ doc / numpy / reference / generated / numpy.delete.html

Opmerkingen:
Deze codes zullen niet werken voor online ID’s. Voer ze uit op uw systemen om te zien hoe ze werken

Dit artikel is geleverd door Mohit Gupta_OMG