Javascript statische variabele

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hoe het statische Java-sleutelwoord te gebruiken

Als je met klassen in Java werkt, moet je meestal de klasse instantiëren voordat je toegang kunt krijgen tot de leden. U kunt echter een situatie tegenkomen waarin u een lid van een klasse wilt definiëren zonder een klasse te instantiëren.

is waar het statische Java-sleutelwoord binnenkomt. Het statische Java-sleutelwoord wordt gebruikt om de lidklasse te definiëren waartoe u toegang hebt zonder een instantie van een klasse te maken.

In deze zelfstudie worden met voorbeelden de basisprincipes van het statische Java-sleutelwoord besproken en hoe u dit in uw Java-programma`s kunt gebruiken.

Java-klassen

In Java zijn klassen projecten voor een object. Een klasse met de naam OrderCoffee kan bijvoorbeeld alle functies bevatten die verband houden met het bestellen van koffie, zoals het plaatsen van een bestelling, het wijzigen van een bestaande bestelling en het toevoegen van nieuwe items aan een bestelling.

We kunnen dan objecten maken die exemplaren van deze klasse. Een object met de naam CoffeeOrder12 kan bijvoorbeeld het CoffeeOrder-klassenproject gebruiken om gegevens voor een enkele koffiebestelling op te slaan. Het CoffeeOrder12-object zou toegang hebben tot alle functies en methoden die zijn gedeclareerd in de CoffeeOrder-klasse. Zie afbeelding 1 voor een visuele weergave van deze ideeën.