Javascript instellen Iframe Src

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

De iframe HTML-tag sluit een webdocument in op een webpagina. Een ingesloten document kan een PDF, een webpagina of een andere bron zijn. Het src-attribuut definieert de locatie van de on-board resource.

U kunt de inhoud van een webdocument , zoals een PDF of een kaart van Google Maps, op een andere pagina, met HTML.

Hier komt HTML