Relatieve paden in Python

| | | | | | | | | |

Ik bouw een eenvoudig hulpscript voor mijn werk dat een aantal sjabloonbestanden in onze codebasis naar de huidige map kopieert. Ik heb echter niet het absolute pad naar de map waar de sjablonen zijn opgeslagen. Ik heb wel een relatief pad van het script, maar wanneer ik het script aanroep, behandelt het dat als een pad ten opzichte van de huidige werkmap. Is er een manier om aan te geven dat deze relatieve url in plaats daarvan afkomstig is van de locatie van het script?