Hoe alle directe submappen in Python te krijgen

| | | | | | | |

Ik probeer een eenvoudig Python-script te schrijven dat een index.tpl naar index.html kopieert in alle submappen (op een paar uitzonderingen na).

Ik raak verzand door proberen de lijst met submappen te krijgen.