Hoe een module importeren met het volledige pad?

| | | | | | |

Hoe kan ik een Python-module laden gezien het volledige pad?

Merk op dat het bestand overal in het bestandssysteem kan zijn, aangezien het een configuratieoptie is.