log berichten die twee keer verschijnen met Python Logging

| | | | | | | | |

Ik gebruik Python-logboekregistratie en om de een of andere reden verschijnen al mijn berichten twee keer.

Ik heb een module om logboekregistratie te configureren:

# BUG : Het voert logberichten twee keer uit - niet zeker waarom - het is niet de propagate-instelling. def configure_logging(self, logging_file): self.logger = logging.getLogger("my_logger") self.logger.setLevel(logging.DEBUG ) self.logger.propagate = 0 # Formaat voor onze loglines formatter = logging.Formatter("%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s") # Setup console logging ch = logging.StreamHandler() ch.setLevel(logging.DEBUG) ch.setFormatter(formatter) self.logger.addHandler(ch) # Setup bestand logging ook fh = logging.FileHandler(LOG_FILENAME) fh.setLevel(logging.DEBUG) fh.setFormatter(formatter) self.logger.addHandler(fh) 

Later noem ik deze methode om logboekregistratie te configureren:

if __name__ == "__main__": tom = Boy() tom.configure_logging(LOG_FILENAME) tom.buy_ham() 

En dan binnen zeg, de buy_ham-module, bel ik:

self.logger.info("Succesvol schrijven naar %s" % pad) 

En voor om de een of andere reden verschijnen alle berichten twee keer. Ik becommentarieerde een van de stream-handlers, nog steeds hetzelfde. Beetje raar, ik weet niet zeker waarom dit gebeurt ... lol. Ervan uitgaande dat ik iets voor de hand liggends heb gemist.

Proost, Victor