Hoe OR-voorwaarde uit te voeren in django-queryset?

| | | | | | | | |

Ik wil een Django-query schrijven die equivalent is aan deze SQL-query:

SELECT * from user waarbij inkomen >= 5000 of inkomen NULL is. 

Hoe het Django-querysetfilter te maken?

User.objects.filter(income__gte=5000, inkomen=0) 

Dit werkt niet, omdat het ENde filters zijn. Ik wil de filters OF om een unie van individuele querysets te krijgen.