Hoe te controleren of een string een element uit een lijst bevat in Python

| | | | | | | | | |

Ik heb zoiets als dit:

extensionsToCheck = [".pdf", ".doc", ".xls"] voor extensie in extensionsToCheck: als extensie in url_string: print(url_string ) 

Ik vraag me af wat de elegantere manier zou zijn om dit in Python te doen (zonder de for-lus te gebruiken)? Ik dacht aan iets als dit (zoals in C/C++), maar het werkte niet:

if (".pdf" of ".doc" of ".xls") in url_string: print(url_string) 

Bewerken: ik ben een beetje genoodzaakt om uit te leggen hoe dit verschilt van de onderstaande vraag die is gemarkeerd als mogelijk duplicaat (dus het krijgt geen gesloten denk ik).

Het verschil is dat ik wilde controleren of een string deel uitmaakt van een lijst met strings, terwijl de andere vraag is om te controleren of een string uit een lijst met strings is een substring van een andere string. Gelijkaardig, maar niet helemaal hetzelfde en semantiek is van belang wanneer je online op zoek bent naar een antwoord IMHO. Deze twee vragen proberen eigenlijk het tegenovergestelde probleem van elkaar op te lossen. De oplossing voor beide blijkt echter hetzelfde te zijn.