xlrd.biffh.XLRDError: Excel xlsx-bestand; niet ondersteund

| | | | | | | | | | |

Ik probeer een Excel-werkblad met macro's te lezen met behulp van pandas.read_excel met de xlrd-bibliotheek. Lokaal werkt het prima, maar als ik hetzelfde in PCF probeer te duwen, krijg ik deze foutmelding:

2020-12-11T21 :09:53.441+05:30 [APP/PROC/WEB/0] [ERR] df1=pd.read_excel(os.path.join(APP_PATH, os.path.join("Data", "aug_latest.xlsm" ;)),sheet_name=Geen) 2020-12-11T21:09:53.441+05:30 [APP/PROC/WEB/0] [ERR] return open_workbook(filepath_or_buffer) 2020-12-11T21:09:53.441+05: 30 [APP/PROC/WEB/0] [ERR] Bestand "/home/vcap/deps/0/python/lib/python3.8/site-packages/xlrd/__init__.py", regel 170, in open_workbook 2020 -12-11T21:09:53.441+05:30 [APP/PROC/WEB/0] [ERR] raise XLRDError(FILE_FORMAT_DESCRIPTIONS[file_format]+"; niet ondersteund") 2020-12-11T21:09:53.441+05: 30 [APP/PROC/WEB/0] [ERR] xlrd.biffh.XLRDError: Excel xlsx-bestand; niet ondersteund 

Hoe kan ik deze fout oplossen?