Kun je een Django-app een uitgebreide naam geven voor gebruik door de hele beheerder?

| | |

Kun je een app een aangepaste naam geven op dezelfde manier waarop je velden en modellen uitgebreide namen kunt geven die in de Django-beheerder verschijnen?