sqlalchemy: hoe voeg je meerdere tabellen samen met één query?

| | | | | | | | | | |

Ik heb de volgende SQLAlchemy toegewezen klassen:

class User(Base): __tablename__ = "users" email = Column(String, primary_key=True) name = Column(String) class Document (Base): __tablename__ = "documents" name = Column(String, primary_key=True) author = Column(String, ForeignKey("users.email")) class DocumentsPermissions(Base): __tablename__ = "documents_permissions" readAllowed = Column(Boolean ) writeAllowed = Column(Boolean) document = Column(String, ForeignKey("documents.name")) 

Ik heb een tabel als deze nodig voor user.email = " [email protected]":

e-mail | naam | document_name | document_readToegestaan | document_writeAllowed 

Hoe kan dit worden gedaan met één queryverzoek voor SQLAlchemy? De onderstaande code werkt niet voor mij:

result = session.query(User, Document, DocumentPermission).filter_by(email = "[email protected]").all() 

Bedankt,