Hoe een absoluut bestandspad te krijgen in Python

| | | |

Gegeven een pad zoals "mydir/myfile.txt", hoe vind ik het absolute pad van het bestand ten opzichte van de huidige werkdirectory in Python? Op Windows kan ik bijvoorbeeld eindigen met:

"C:/example/cwd/mydir/myfile.txt"