fout UnicodeDecodeError: “utf-8” codec kan byte 0xff niet decoderen in positie 0: ongeldige startbyte

| | | | | | | | | | | | | | |

https://github.com/affinelayer/pix2pix-tensorflow/tree/ master/tools

Er is een fout opgetreden bij het compileren van "process.py" op de bovenstaande site.

 python tools/process.py --input_dir data - - bewerking formaat wijzigen --outp ut_dir data2/resize data/0.jpg -> data2/resize/0.png 

Traceback (meest recente oproep laatste):

Bestand "tools/process.py", regel 235, in < ;module> main() Bestand "tools/process.py", regel 167, in main src = load(src_path) Bestand "tools/process.py", regel 113, in load content = open(path).read() File"/ home/user/anaconda3/envs/tensorflow_2/lib/python3.5/codecs.py", regel 321, in decode (resultaat, verbruikt) = self._buffer_decode(data, self.errors, final) UnicodeDecodeError: "utf-8 " codec kan byte 0xff niet decoderen op positie 0: ongeldige startbyte 

Wat is de oorzaak van de fout? Python's versie is 3.5.2.