Matplotlib – Hoe een grafiek met hoge resolutie plotten?

| | | | | | | | | | | | | | |

Ik heb matplotlib gebruikt voor het plotten van enkele experimentele resultaten (heb het hier besproken: Bestanden doorlopen en plotten. Het opslaan van de afbeelding door rechts op de afbeelding te klikken geeft echter afbeeldingen van zeer slechte kwaliteit / lage resolutie.

van glob import glob import numpy als np import matplotlib.pyplot als plt import matplotlib als mpl # loop over alle bestanden in de huidige map eindigend met .txt voor fname in glob("./*.txt" ): # bestand lezen, koptekst overslaan (1 regel) en uitpakken in 3 variabelen WL, ABS, T = np.genfromtxt(fname, skip_header=1, unpack=True) # first plot plt.plot(WL, T, label= "BN", color="blue") plt.xlabel("Golflengte (nm)") plt.xlim(200,1000) plt.ylim(0,100) plt.ylabel("Transmittance, %") mpl.rcParams.update ({"font.size": 14}) #plt.legend(loc="lower center") plt.title("") plt.show() plt.clf() # tweede plot plt.plot(WL, ABS , label="BN", color="red") plt.xlabel("Golflengte (nm)") plt.xlim(200,1000) plt.ylabel("Absorbance, A") mpl.rcParams.update({" font.size": 14}) #plt.legend() plt.title("") plt.show() plt.clf() 

Voorbeeld van wat ik zoek voor: voorbeeldgrafiek