Hoe logboekregistratie naar syslog in Python configureren?

| | | | | | | | | | |

Ik kan de module logging van Python niet begrijpen. Mijn behoeften zijn heel eenvoudig: ik wil gewoon alles in syslog loggen. Na het lezen van de documentatie kwam ik met dit eenvoudige testscript:

import logging import logging.handlers my_logger = logging.getLogger("MyLogger") my_logger.setLevel(logging.DEBUG) handler = logging. handlers.SysLogHandler() my_logger.addHandler(handler) my_logger.debug("dit is debug") my_logger.critical("dit is kritiek") 

Maar dit script produceert geen logbestand records in syslog. Wat is er mis?