Hoe verwijder je een record in Django-modellen?

| | | | | |

Ik wil een bepaald record verwijderen. Zoals

delete from table_name waar id = 1; 

Hoe kan ik dit doen in een django-model?