Waarheidswaarde van een serie is dubbelzinnig. Gebruik a.empty, a.bool(), a.item(), a.any() of a.all()

| | | | | | | | |

Ik heb een probleem met het filteren van mijn resultaatdataframe met een of-voorwaarde. Ik wil dat mijn resultaat df alle kolom var-waarden extraheert die hoger zijn dan 0,25 en lager dan -0,25.

Deze logica hieronder geeft me een dubbelzinnige waarheidswaarde het werkt echter wanneer ik deze filtering in twee afzonderlijke bewerkingen splits. Wat gebeurt hier? niet zeker waar de voorgestelde a.empty(), a.bool(), a.item(),a.any() of a.all() te gebruiken.

resultaat = resultaat[(resultaat["var"] > 0.25) of (resultaat["var"] < -0.25)]