Hoe een dataset opsplitsen/partitioneren in trainings- en testdatasets voor bijvoorbeeld kruisvalidatie?

| | | | | | | | | |

Wat is een goede manier om een NumPy-array willekeurig te splitsen in een trainings- en test-/validatiedataset? Iets wat lijkt op de functies cvpartition of crossvalind in Matlab.