Wijs uitvoer van os.system toe aan een variabele en voorkom dat deze op het scherm wordt weergegeven

| |

Ik wil de uitvoer van een opdracht die ik gebruik met os.system toewijzen aan een variabele en voorkomen dat deze naar het scherm wordt uitgevoerd. Maar in de onderstaande code wordt de uitvoer naar het scherm gestuurd en de waarde die wordt afgedrukt voor var is 0, wat volgens mij aangeeft of de opdracht met succes is uitgevoerd of niet. Is er een manier om de uitvoer van de opdracht aan de variabele toe te wijzen en ook te voorkomen dat deze op het scherm wordt weergegeven?

var = os.system("cat /etc/services") print var # Afdrukken 0 

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method