Zoeken welke methoden een Python-object heeft

|

Is er, gegeven een Python-object van welke aard dan ook, een gemakkelijke manier om de lijst te krijgen van alle methoden die dit object heeft?

Of,

als dit niet mogelijk is, is er op zijn minst een gemakkelijke manier om te controleren of het een bepaalde methode heeft, anders dan simpelweg te controleren of er een fout optreedt wanneer de methode wordt aangeroepen?