Hoe een adaptief leertempo in te stellen voor GradientDescentOptimizer?

| | | | | |

Ik gebruik TensorFlow om een neuraal netwerk te trainen. Dit is hoe ik de GradientDescentOptimizer initialiseer:

init = tf.initialize_all_variables() sess = tf.Session() sess.run(init) mse = tf. reduce_mean(tf.square(out - out_)) train_step = tf.train.GradientDescentOptimizer(0.3).minimize(mse) 

Het ding hier is dat ik niet weet hoe ik het moet instellen een updateregel voor de leersnelheid of een vervalwaarde daarvoor.

Hoe kan ik hier een adaptieve leersnelheid gebruiken?