Een 2D-heatmap plotten met Matplotlib

| | | | | | |

Met Matplotlib wil ik een 2D-warmtekaart plotten. Mijn gegevens zijn een n-by-n Numpy-array, elk met een waarde tussen 0 en 1. Dus voor het (i, j) -element van deze array, wil ik een vierkant plotten op de (i, j) -coördinaat in mijn heatmap, waarvan de kleur evenredig is met de waarde van het element in de array.

Hoe kan ik dit doen?