Hoe te controleren of een pad een absoluut pad of een relatief pad is op een platformonafhankelijke manier met Python?

| | | | | |

Het absolute UNIX-pad begint met "/", terwijl Windows begint met het alfabet "C:" of "". Heeft python een standaardfunctie om te controleren of een pad absoluut of relatief is?