De datum van vandaag in JJJJ-MM-DD krijgen in Python?

| | | | | | |

Ik gebruik:

str(datetime.datetime.today()).split()[0] 

om vandaag terug te keren" s datum in het JJJJ-MM-DD formaat.

Is er een minder grove manier om dit te bereiken?