Waarom verbreekt het gebruik van print_function van __future__ import print_function in Python2-stijl?

| | | | | | | | | |

Ik ben nieuw in het programmeren met python en ik probeer af te drukken met een scheidingsteken en een einde, maar ik krijg nog steeds een syntaxisfout.

Ik gebruik python 2.7.

Hier is mijn code:

van __future__ import print_function import sys, os, time for x in range(0,10): print x, sep=" ", end="" time.sleep(1) 

En hier is de fout:

$ python2 xy.py Bestand "xy.py", regel 5 print x, sep=" ", end="" ^ SyntaxError: ongeldige syntaxis $