Hoe filter je in Django een QuerySet met dynamische veldzoekopdrachten?

| | | |

Gegeven een klasse:

van django.db importeer modellenklasse Person(models.Model): name = models.CharField(max_length=20) 

Is het mogelijk, en zo ja hoe, om een QuerySet te hebben die filtert op basis van dynamische argumenten? Bijvoorbeeld:

 # In plaats van: Person.objects.filter(name__startswith="B") # ... en: Person.objects.filter(name__endswith="B") # .. . is er een manier, gegeven: filter_by = "{0}__{1}".format("name", "startswith") filter_value = "B" # ... dat u het equivalent hiervan kunt uitvoeren? Person.objects.filter(filter_by=filter_value) # ... waardoor een uitzondering wordt gegenereerd, aangezien `filter_by` niet # een attribuut is van `Persoon`. 

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method