Is het mogelijk om “else” te gebruiken in een lijstbegrip?

| | | | | | | |

Hier is de code die ik probeerde om te zetten in een lijstbegrip:

table = "" for index in xrange(256): if index in ords_to_keep: table += chr(index ) else: table += replace_with 

Is er een manier om de else-instructie aan dit begrip toe te voegen?

table = "".join(chr( index) voor index in xrange (15) als index in ords_to_keep)