Een eenvoudigere manier om een woordenboek met afzonderlijke variabelen te maken?

| | |

Ik zou graag de naam van een variabele als string willen krijgen, maar ik weet niet of Python zoveel introspectiemogelijkheden heeft. Iets als:

>> > print(my_var.__name__) "my_var" 

Ik wil dat doen omdat ik een heleboel variabelen heb die ik in een woordenboek zou willen veranderen, zoals:

bar = True foo = False >>> my_dict = dict(bar=bar, foo=foo) >>> print my_dict {"foo": False, "bar": True} 

Maar ik zou iets meer automatisch willen dan dat.

Python heeft locals () en vars(), dus ik denk dat er een manier is.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method