Python os.path.join op Windows

| | | | | | | | | | | | | | |

Ik probeer Python te leren en ben een programma aan het maken dat een script zal uitvoeren. Ik wil os.path.join gebruiken, maar ben behoorlijk in de war. Volgens de docs als ik zeg:

os.path.join("c:", "sourcedir") 

Ik krijg "C:sourcedir". Volgens de documenten is dit normaal, toch?

Maar als ik het copytree-commando gebruik, zal Python het op de gewenste manier uitvoeren, bijvoorbeeld:

import Shutil src = os.path.join("c:", "src") dst = os.path.join("c:", "dst") shutil.copytree(src, dst) 

Hier is de foutcode die ik krijg:

 WindowsError: [Error 3] Het systeem kan het opgegeven pad niet vinden: "C:src/*.*" 

Als ik omloop de os.path.join met os.path.normpath krijg ik dezelfde foutmelding.

Als dit os.path.join kan niet op deze manier worden gebruikt, dan ben ik in de war over het doel ervan.

Volgens de pagina's die door Stack Overflow worden gesuggereerd, mogen slashes niet worden gebruikt in join—dat is correct, neem ik aan ?