panda’s drievoudig koppelen van meerdere dataframes op kolommen

| | | | | | | | |

Ik heb 3 CSV-bestanden. Elk heeft de eerste kolom als de (string)namen van mensen, terwijl alle andere kolommen in elk dataframe attributen zijn van die persoon.

Hoe kan ik alle drie de CSV-documenten "samenvoegen" om een enkele CSV te maken waarbij elke rij alle kenmerken heeft voor elke unieke waarde van de tekenreeksnaam van de persoon?

De De functie join() in panda's geeft aan dat ik een multiindex nodig heb, maar ik ben in de war over wat een hiërarchisch indexeringsschema te maken heeft met het maken van een join op basis van een enkele index.