Een methode uitschakelen in een ViewSet, django-rest-framework

| | | | | | | | | | |

ViewSets hebben automatische methoden om een lijst te maken, op te halen, aan te maken, bij te werken, te verwijderen, ...

Ik zou er graag een paar willen uitschakelen, en de oplossing die ik bedacht heb with is waarschijnlijk geen goede, aangezien OPTIES deze nog steeds als toegestaan vermeldt.

Enig idee hoe je dit op de juiste manier kunt doen?

class SampleViewSet(viewsets.ModelViewSet): queryset = api_models.Sample.objects.all() serializer_class = api_serializers.SampleSerializer def list(self, request): return Response(status=status. HTTP_405_METHOD_NOT_ALLOWED) def create(self, request): return Response(status=status.HTTP_405_METHOD_NOT_ALLOWED)