Verbroken verwijzingen in Virtualenvs

| | | | | | | | | | |

Ik heb onlangs een aantal dotfiles op mijn Mac geïnstalleerd, samen met enkele andere programma's (ik ben overgestapt op iTerm in plaats van Terminal en Sublime als mijn standaard teksteditor), maar sindsdien werken al mijn virtuele omgevingen niet meer, hoewel hun mappen binnenin .virtualenvs zijn er nog steeds en ze geven de volgende foutmelding wanneer ik er iets in probeer uit te voeren:

dyld: Bibliotheek niet geladen: @executable_path/../.Python Verwezen door: /Users /[user]/.virtualenvs/modclass/bin/python Reden: afbeelding niet gevonden Trace/BPT trap: 5 

Ik heb alle bestanden met betrekking tot dotfiles verwijderd en mijn .bash_profile hersteld tot wat het was, maar het probleem blijft bestaan. Is er een manier om het probleem te diagnosticeren of het op een gemakkelijke manier op te lossen (het is bijvoorbeeld niet nodig om alle virtualenvs helemaal opnieuw te maken)?