Uitbijters detecteren en uitsluiten in het gegevensframe van Panda

| | | |

Ik heb een panda-dataframe met weinig kolommen.

Nu weet ik dat bepaalde rijen uitbijters zijn op basis van een bepaalde kolomwaarde.

Bijvoorbeeld

kolom "Vol" heeft alle waarden rond 12xx en één waarde is 4000 (uitbijter).

Nu zou ik graag die rijen uitsluiten die een kolom Vol hebben zoals deze.

Dus in wezen moet ik een filter op het dataframe plaatsen zodat we alle rijen selecteren waar de waarden van een bepaalde kolommen liggen binnen, laten we zeggen, 3 standaarddeviaties van het gemiddelde.

Wat is een elegante manier om dit te bereiken?

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method