numpy matrix vector vermenigvuldiging

| | | | | | | | | |

Als ik twee numpy arrays van maten (nxn)*(nx 1) vermenigvuldig, krijg ik een matrix van grootte (nxn). Volgens de normale regels voor matrixvermenigvuldiging wordt een (nx 1) vector verwacht, maar ik kan gewoon geen informatie vinden over hoe dit wordt gedaan in de Numpy-module van Python.

Het punt is dat ik het niet wil om het handmatig te implementeren om de snelheid van het programma te behouden.

Voorbeeldcode wordt hieronder getoond:

a = np.array([[ 5, 1 ,3], [ 1, 1 ,1], [ 1, 2 ,1]]) b = np.array([1, 2, 3]) print a*b >> [[5 2 9] [1 2 3] [1 4 3]] 

Wat ik wil is:

print a*b >> ; [16 6 8]