Importeer meerdere csv-bestanden in panda’s en voeg ze samen tot één DataFrame

| | | | | | | |

Ik wil verschillende csv-bestanden uit een map in panda's lezen en ze samenvoegen tot één groot DataFrame. Ik heb het echter niet kunnen achterhalen. Dit is wat ik tot nu toe heb:

import glob import pandas as pd # get data file names path =r"C:DRODCL_rawdata_files" filenames = glob.glob(path + "/*.csv ") dfs = [] voor bestandsnaam in bestandsnamen: dfs.append(pd.read_csv(bestandsnaam)) # Voeg alle gegevens samen in één DataFrame big_frame = pd.concat(dfs, negeer_index=True) 

Ik denk dat ik wat hulp nodig heb binnen de for-lus???