Hoe installeer ik PIL met pip op Mac OS?

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ik probeer PIL (de Python Imaging Library) te installeren met het commando:

sudo pip install pil 

maar ik krijg het volgende bericht :

PIL downloaden/uitpakken U installeert een mogelijk onveilig en niet-verifieerbaar bestand. Toekomstige versies van pip zullen standaard onveilige bestanden niet toestaan. PIL-1.1.7.tar.gz (506kB) downloaden: 506kB gedownload Setup.py egg_info uitvoeren voor pakket PIL WAARSCHUWING: "" geen geldige pakketnaam; gebruik alleen.-gescheiden pakketnamen in setup.py Verzamelde pakketten installeren: PIL Setup.py wordt uitgevoerd voor PIL WAARSCHUWING: "" geen geldige pakketnaam; gebruik alleen.-gescheiden pakketnamen in setup.py --- met behulp van frameworks op /System/Library/Frameworks gebouw "_imaging" extensie clang -fno-strict-aliasing -fno-common -dynamic -g -Os -pipe -fno -common -fno-strict-aliasing -fwrapv -mno-fused-madd -DENABLE_DTRACE -DMACOSX -DNDEBUG -Wall -Wstrict-prototypes -Wshorten-64-naar-32 -DNDEBUG -g -Os -Wall -Wstrict-prototypes -DENABLE_DTRACE -arch i386 -arch x86_64 -pipe -IlibImaging -I/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/include -I/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/include/python2.7 -c _imaging.c -o build/temp.macosx-10.8-intel-2.7/_imaging.o kan clang niet uitvoeren: geen bestands- of mapfout: opdracht "clang" is mislukt met exit-status 1 Volledige uitvoer van opdracht /usr/ bin/python -c "import setuptools;__file__="/private/tmp/pip_build_root/PIL/setup.py";exec(compile(open(__file__).read().replace(" ", " "), __file__ , "exec"))" install --record /tmp/pip-AYrxVD-record/install-record.txt --single-version-externally-managed: WAARSCHUWING: "" geen geldige pakketnaam; gebruik alleen.-gescheiden pakketnamen in setup.py running install running build . . . . kopiëren van PIL/XVThumbImagePlugin.py -> build/lib.macosx-10.8-intel-2.7 met build_ext --- met frameworks op /System/Library/Frameworks "_imaging"-extensie bouwen build/temp.macosx-10.8-intel-2.7 build/temp.macosx-10.8 maken -intel-2.7/libImaging clang -fno-strict-aliasing -fno-common -dynamic -g -Os -pipe -fno-common -fno-strict-aliasing -fwrapv -mno-fused-madd -DENABLE_DTRACE -DMACOSX -DNDEBUG - Muur -Wstrict-prototypes -Wshorten-64-naar-32 -DNDEBUG -g -Os -Wall -Wstrict-prototypes -DENABLE_DTRACE -arch i386 -arch x86_64 -pijp -IlibImaging -I/System/Library/Frameworks/Python.framework/ Versies/2.7/include -I/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/include/python2.7 -c _imaging.c -o build/temp.macosx-10.8-intel-2.7/_imaging.o niet mogelijk om clang uit te voeren: Geen dergelijke bestands- of mapfout: opdracht "clang" is mislukt met afsluitstatus 1 ------------------------------ ---------- Opruimen‚Ķ 

Kun je me alsjeblieft helpen om PIL te installeren?